Info voor patiënten

       Attesten en voorschriften:

  • Voor het opmaken van attesten en invullen van formulieren komt U best op raadpleging.                                                        Hiervoor is tijd en inzage in uw globaal medisch dossier nodig.
  • Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag , tenzij er iets vergeten is tijdens de raadpleging!             Normaliter krijgt U voldoende voorschriften mee, tot een volgende medische controle (raadpleging) nodig is.
  • Er worden, behoudens enkele uitzonderingen, ook geen voorschriften voor familieleden (waarvoor eveneens een controle-raadpleging aangewezen is) meegegeven.
  • Je huisarts mag enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid.
    Valse attesten of attesten met terugwerkende kracht zullen geweigerd worden.

       Bespreking laboresultaten of uitgevoerde onderzoeken + verschaffen van andere info

  • Om de raadpleging zo weinig mogelijk te storen, zal er telefonisch slechts korte, bondige uitleg gegeven worden.
  • Voor uitgebreidere uitleg komt U best op raadpleging.
  • Gelieve te telefoneren tussen 9 en 11u of tussen 17 en 19u, behalve donderdagavond en vrijdagavond enkel tussen 17 en 18u.

     

        Wachtdiensten

            Weekwacht (van 19u tot 8u):

            de dokter van wacht zal ingesproken worden op het antwoordapparaat (089/355969)

 

            Weekend (van vrijdagavond 18u tot maandagmorgen 8u) en feestdagen (vanaf 18u avond voor feestdag):

            Huisartsenwachtpost GAOZ, Jaarbeurslaan 23 (tegenover Limburghal)

            Raadplegingen zonder afspraak

            Huisbezoeken: 089/20.10.90